LOPENDE en BEËINDIGDE PROJECTEN

De doelstelling van de stichting is uitkeringen te doen aan instellingen met een charitatief doel in de volgende sectoren:

 • Medisch en algemeen welzijn
 • Kunst- en cultuur projecten
 • Kleinschalig gerichte ontwikkelingshulp bestemd voor scholing en opleiding in binnen en/of buitenland

Het bestuur zal hierbij de omschrijving in de akte van oprichting hanteren. Vanaf de oprichting zijn uitkeringen gedaan aan:

Medisch en algemeen welzijn:

 • Hillcrest Aids Centre, Durban Zuid Afrika;
 • Eye Clinics, Ghana; beëindigd.
 • Stichting Liliane Fonds, ’s Hertogenbosch; beëindigd
 • Stichting Zeldzame Ziekten Fonds, ’s Gravenhage; beëindigd
 • In 2015 is via de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) een eenmalige bijdrage verstrekt ten behoeve van Stichting Papageno
 • In 2017 is via de KBH een eenmalige bijdrage verstrekt voor het project DEMENZ; 
 • Villa Joep
 • Nieuw in 2019 zijn: Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter De Bilt en
 • Stichting Helen Dowling Instituut, Bilthoven en
 • Tesselschade Arbeid Adelt, afdeling Amersfoort
 • Kunst- en Cultuurprojecten:
 • Stichting Leerorkest, Amsterdam;
 • Nationaal Muziekinstrumentenfonds, Amsterdam; 
 • Kamermuziek Ateliers Nederland/Delft Cultureel in 2017 en 2018

Ontwikkelingshulp:

 • Tshwaranang, Free State Zuid Afrika; Eenmalig
 • Ghana School Support, Bilthoven;
 • Stichting Mama’s; projecten in Valoyi