Word donateur

De stichting wil graag op zo uitgebreid mogelijke wijze uitvoering aan haar doelstellingen geven en verwelkomt een ieder die donateur wil worden, of een eenmalige schenking wil doen.

Doelstelling

De stichting doet regelmatig uitkeringen aan projecten of instellingen die passen bij de doelstelling van de stichting.

Dit kunnen eenmalige uitkeringen zijn, maar ook jaarlijkse uitkeringen over een door het bestuur te bepalen aantal jaren.

U kunt onze doelstellingen vinden onder Bestuur op deze website en door dan het Beleidsplan te downloaden.

Aanvragen voor bijdragen kunnen aan het bestuur worden gericht. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.
Donateurs krijgen inzicht in de uitkeringen en het jaarverslag.

Doneren

Donaties kunnen worden overgemaakt ten gunste van
Stichting Ibafu
Bankrekening 33.87.76.508
IBAN NL92 TRIO 0338 7765 08
Bankrelatie: Triodos Bank