Home

De stichting Ibafu is, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, op 28 juni 2012 opgericht door Bart en Inge Fuijkschot-Uitzinger te Bilthoven.

Gedurende de periode volgende op de oprichting is een groot aantal periodieke giften gedaan aan de diverse instellingen die passen binnen de doelstelling van de stichting.

Binnen de doelstelling passen ook de éénmalige giften die sedert de oprichting van de stichting zijn gedaan.

Zie verder bij onder het hoofd: Goede doelen informatie.