Home

De stichting Ibafu is, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, op 28 juni 2012 opgericht door Bart en Inge Fuijkschot-Uitzinger

Gedurende de periode volgende op de oprichting is een groot aantal giften gedaan aan de diverse instellingen die passen binnen de doelstelling van de stichting.