ANBI

Stichting Ibafu heeft de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als o.a. aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut;
 • geen winstoogmerk heeft;
 • voldoet aan de integriteitseisen;
 • er een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen bestaat
 • Een ANBI heeft belastingvoordelen zoals:
  •Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Voor meer details: www.belastingdienst.nl;

Vrijstelling van belasting

Een gift aan een ANBI instelling mag -onder bepaalde voorwaarden- afgetrokken worden in de aangifte inkomstenbelasting.

Onderscheiden worden periodieke giften en gewone giften.

Wat is een periodieke gift:

 1. U betaalt gedurende 5 jaar achter elkaar de (schriftelijk met het goede doel vastgelegde) donatie. Langer mag ook. Op de website van de Belastingdienst kunt u het betreffende formulier verkrijgen.
 2. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.
 3. De website van de belastingdienst geeft voorts specifieke informatie over het verschil tussen periodieke en gewone giften.

Kosten van de Stichting:

Niet onbelangrijk is te vermelden dat de kosten als percentage van de inkomsten zeer gering zijn. Dit betreffen de kosten voor de website, bankkosten en de kamer van koophandel.

Over het jaar 2022 bedroeg dit percentage 0,88% van de continuiteitsreserve .

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.