ANBI

Stichting Ibafu heeft de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nu beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als o.a. aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • voldoet aan de integriteitseisen;
  • een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen en voorts
  • zie www.belastingdienst.nl;

Vrijstelling van belasting

Een gift aan een ANBI instelling mag afgetrokken worden in de aangifte inkomstenbelasting.

Onderscheiden worden periodieke giften en gewone giften.

Wat is een periodieke gift:

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan deze instelling;
  2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.
  4. De website van de belastingdienst geeft specifieke informatie over het verschil tussen periodieke en gewone giften.

Kosten van de Stichting:

Niet onbelangrijk is te vermelden dat de kosten als percentage van de inkomsten zeer gering zijn.

Over het jaar 2018 bedroeg dit percentage 5,14% . De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Meer informatie over de ANBI: www.anbi.nl

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.